Thông báo trợ cấp cho CB.GV.NV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016
Thông báo trợ cấp cho CB.GV.NV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.


(Nguồn: http://sgdbinhduong.edu.vn/)

Người đọc
297
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Thông báo trợ cấp cho CB.GV.NV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016.doc
Tìm kiếm