Thông báo tham dự hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Thông báo tham dự hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Thông báo tham dự hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

(Nguồn: http://sgdbinhduong.edu.vn/)

Người đọc
308
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
thong bao tham du hoi thao doi moi cong tac thanh tra dap ung yeu cau doi moi can ban toan dien gd.pdf
Tìm kiếm