Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2014)
Ngày 15/10/2014 Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy phát hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Ban Biên tập Website Tình Đoàn xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh Tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên Giáo Trung Ương ban hành.
Người đọc
319
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
tai lieu tuyen truyen.docx
Tìm kiếm