Một số lưu ý khi nhập điểm 2015 - 2016
Một số lưu ý khi nhập điểm 2015 - 2016.
1. Nhờ quý thầy/cô download giúp file mẫu các lớp mình được phân công nhập điểm. Trên mail  thptthanhtuyen.sgddt@gmail.com

      Trong mỗi file (tên lớp) - có nhiều sheet (nhiều môn học).

2Nhập các cột điểm theo đúng quy định của bộ môn.
       Lưu ý: 
       -   Khi nhập không thay đổi thông tin có sẵn của file mẫu. 
       -   Nhập điểm số / nhận xét  => Nhấn Save để lưu => Đóng file.
3. Dùng email cá nhân của mình Gửi lại các file đã nhập đến email: 
        
        Thư gửi có các thông tin:  Tên GV - Môn - Lớp + đính kèm file điểm đã nhập điểm
        VD:  Cô Hạnh gửi điểm Sử 8A1, 8A2,..


4. Nếu có thông tin gì sai sót về học sinh, mong được thầy/cô phản hồi giúp em qua email luôn nhé.

5. Deadline (hạn chót):  24 giờ ngày 5/12/2015 (theo thông báo BGH).


6. SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA THÀNH ÂN:  0979 1800 67  (HỖ TRỢ 24/24, CÓ THỂ NHẮN TIN)

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY/CÔ.

(Nguồn: CSDL)

Người đọc
434
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm