Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet"

Nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hôn nhân gia đình; giao thông…của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của tỉnh Bình Dương năm 2015.

Kính mời  tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia dự thi. Chi tiết hội thi vui lòng xem tại đây: http://stp.vnts.com.vn/Default.aspx

Người đọc
364
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm