Nghị định 138/2013 về qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Sau đây là nghị định 138/2013 về qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mời quí Thầy Cô vào xem để tham gia thi tìm hiểu pháp luật.
Người đọc
329
Nguồn
 
Chia sẻ
NÐ 138.2013.ND.CP.pdf
Tìm kiếm