ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 - 2016
Sáng Ngày 25 Tháng 10 Năm 2015. Trường THPT Thanh Tuyền tổ chức Đại Hội Đoàn Trường 

Đại biểu tham dự Đại Hội

Bỏ phiếu tín nhiệm

ĐC: Nguyễn Thị Bích Vân "Bí Thư Huyện Đoàn Dầu Tiếng" phát biểu chỉ đạo sau Đại Hội.

ĐC: Bùi Đình Đồng "Bí Thư Chi Bộ - Hiệu Trưởng Nhà Trường" phát biểu chỉ đạo sau Đại Hội.

Ra mắt BCH Nhiệm Kỳ 2015 - 2016
Người đọc
352
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm