Lịch công tác tuần 9 năm học 2018 - 2019

   SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT THÁIHÒA

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 09

TỪ NGÀY 8/10 - 14/10/2018 - NĂM HỌC 2018- 2019

(Lịch này thay thư mời họp)

NGÀY

                          NỘI DUNG 

NGƯỜI T. HIỆN

Thứ Hai

08/10

- Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần

- 9h00: Họp giao ban.

- Tổng hợp Hồ sơ thi GVG từ TTCM.

- Tổng hợp Sổ đầu bài bồi dưỡng HSG NH 2017-2018 từ các GVBM bồi dưỡng HSG và gửi C.Thanh (TTVP) gửi Sở GDĐT.

- Trong tuần, tiếp tục thực hiện bồi dưỡng HS giỏi: Văn –Sao Khuê; Toán-LTV; Olympic-Tiếng Anh.

- Trong tuần, các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng, dự giờ.

- BGH, GVCN, Bí thư Đoàn.

- BGH, CTCĐ, BTĐ, TKHĐ.

- C.Như (GT).

- C. Minh (GT).


 GVBM

- TCM.

Thứ Ba

9/10

-      Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

-      Kiểm tra công tác tài chính Quý 3/2018.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của Căn tin.

- Kiểm tra tình hình dạy buổi 2 trong nhà trường.

- BGH.

- Ban Thanh tra.

- C.Thanh (TTVP) + C.Hoa (YT).

- Ban Quản lý.

Thứ Tư

10/10

-      Niêm yết danh sách các ý tưởng của học sinh về cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường. Phân công giáo viên hướng dẫn.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên tổ Sử.

- C.Băng + C.Như (GT).


- T.Dinh.

Thứ Năm

11/10

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên tổ TD.

-  13h30: Kiểm tra chung

-  15h00: Họp tổ chuyên môn. ĐĐ: Phòng học

- T.Dinh.

- Theo phân công.

- TCM.

Thứ Sáu

12/10

- Họp Giao ban hội khuyến học tỉnh. ĐĐ: TT. Hội khuyến học tỉnh (C.Hoa (YT) gửi báo cáo cho T.Dinh).

- Kiểm tra tình hình nề nếp học sinh, vệ sinh trường lớp. Ghi biên bản gửi HT.

- T.Dinh.

- Bí thư đoàn chủ trì kết hợp với GT.

 

Thứ Bảy

13/10

- Nhập vi phạm, nhập điểm vào phần mềm quản lý học sinh. Trả tin nhắn cho PHHS.

- Kiểm tra tình hình nhập điểm, nhập vi phạm ghi biên bản gửi HT.

- GVCN, GVBM.


- T.Phùng kiểm tra thực tế.


Người đọc
22
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ