Lịch công tác tuần 5 năm học 2018 - 2019

   SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT THÁIHÒA

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 05

TỪ NGÀY 10/9 - 16/9/2018 - NĂM HỌC 2018- 2019

(Lịch này thay thư mời họp)

NGÀY

                          NỘI DUNG 

NGƯỜI T. HIỆN

Thứ Hai

10/9

- Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Tuyên truyền luật ATGT thực hiện tháng cao điểm về ATGT.

-      Công bố kết quả kiểm tra năng lực kỳ thi GV dạy giỏi cấp trường.

- Trong tuần tổ chức Thi giáo viên dạy giỏi tiết thực hành tự chọn (GK liên hệ C.Như GT nhận phiếu chấm và chấm theo phân công).

- Bồi dưỡng học sinh giỏi thi vòng 2 cấp tỉnh.

- HT, PHT,BTĐ, GVCN.


- BGH.


- Ban giám khảo.


- GVBM có HS vào V2.

Thứ Ba

11/9

- Lên lớp theo TKB.

- GVBM.

Thứ Tư

12/9

- Lên lớp theo TKB.

- GVBM.

Thứ Năm

13/9

- 13h30: Họp TCM: Thảo luận các văn kiện chuẩn bị Hội nghị Viên chức (Các văn kiện gửi qua mail của TTCM).

- TCM.

 

Thứ Sáu

14/9

- Báo cáo P.mic, E.mic về Sở GD. (Hạn chót 15/9)

- Giáo viên nộp bản cam kết, kế hoạch bộ môn cho tổ trưởng phê duyệt.

- 5h45: Thi chọn HSG tỉnh vòng 2. ĐĐ: Chuyên HV.

- Thực hiện NGLL.

- T.Phùng.

- GVBM.


- C. Như GT + HS.

- GVCN.

 Thứ Bảy

15/9

- Bồi dưỡng Thi THPTQG môn Toán (theo lịch của Sở đã gửi qua mail). ĐĐ: TT.NNTH-BDNV.

- TTCM nộp bản cam kết, phê duyệt kế hoạch bộ môn cho Nhà trường (C.Minh GT nhận).

- TTCM nộp kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cho BGH phê duyệt.

- Nhập vi phạm, nhập điểm vào phần mềm quản lý học sinh.

- 5h45: Thi chọn HSG tỉnh vòng 2. ĐĐ: Chuyên HV.

- T.Quan, T.Khang, T.Phát.


- TTCM.

- TTCM.


- GVBM và GVCN.

- C. Như GT + HS.

CN

16/9

- Bồi dưỡng Thi THPTQG môn Toán (theo lịch của Sở đã gửi qua mail). ĐĐ: TT.NNTH-BDNV.

- T.Quan, T.Khang, T.Phát.


 

Người đọc
16
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ