TRƯỜNG THPT THÁI HÒA TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
Ngày10/8/2016, trường THPT Thái Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự hội nghị có 58 cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Phát Hưng – Hiệu trưởng nhà trường, Báo cáo viên cơ sở giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 – 2020 nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phổ biến những nội dung, quan điểm cơ bản và những điểm mới, những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; dự thảo Chương trình hành động của cấp ủy Chi bộ Trường THPT Thái Hòa.

 

Chi bộ trường THPT Thái Hòa đã xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XI,nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu 100% giáo viên đạt trình độ Sơ cấp lý luận chính trị, cán bộ quản lý đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ - giáo viên – công nhân viên đạt lao động tiến tiến; tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 98%, tỷ lệ đỗ đại học từ 45%. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, chi bộ trường THPT Thái Hòa phấn đấu 100%đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến cuối nhiệm kỳ kết nạp từ 8 đến 10 quần chúng trở lên vào hàng ngũ Đảng Công Sản Việt Nam, đạt 20% đảng viên trên tổng số cán bộ - giáo viên – công nhân viên. Trường THPT Thái Hòa tập trung cao nhất trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong thời kỳ hội nhập.

 

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, từ 10 – 11/8/2016. Sau hội nghị, các đại biểu viết thu hoạch cá nhân về những nội dung đã được học tập.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trường THPT Thái Hòa nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện đại hội; nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thặng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Người đọc
247
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ