Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

Nội dung chi tiết được đính kèm trong tập tin.

Người đọc
547
Nguồn
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
Chia sẻ
THONG BAO TS LOP 10 2015.doc