thông báo kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B cho công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết được đính kèm trong tập tin.

Người đọc
448
Nguồn
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
Chia sẻ
Thông báo về tổ chức thi NN- TH tháng 01-2015.doc