Lịch công tác tuần 5 năm học 2019 - 2020
SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT THÁI HÒA

 

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 05

TỪ NGÀY 09/9 - 15/9/2019 - NĂM HỌC 2019- 2020

(Lịch này thay thư mời họp)

NGÀY

                          NỘI DUNG 

NGƯỜI T. HIỆN

Thứ Hai

09/9

 

- Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Tuyên truyền luật ATGT thực hiện tháng cao điểm về ATGT. Tổ chức thi ATGT cấp trường.

- 8h30: Họp giao ban.

- Trong tuần bắt đầu tổ chức Thi giáo viên dạy giỏi tiết thực hành tự chọn (GK liên hệ C.Như GT nhận phiếu chấm và chấm theo phân công).

- Phát hành thư mời dự Hội nghị viên chức.

- BGH, BTĐ, C.Quyên, GVCN.

 

- BGH.


- BGK.

 

- C.Minh.

Thứ Ba

10/9

- 7h30: Dự Hội nghị TK NH 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ NH 2019-2020. ĐĐ: Hội trường TTGDTX và BDNV tỉnh Bình Dương.

- T.Dinh; T.Toàn.

Thứ Tư

11/9

- 7h30: Dự diễn đàn ngành GD. ĐĐ: Hội trường HĐND Thị xã Tân Uyên.

- 7h30: Dự Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2019-2020. ĐĐ:Hội trường TTGDTX và BDNV tỉnh Bình Dương.

- T.Dinh.

 

- T.Toàn; C.Ghi (CTCĐ).

Thứ Năm

12/9

- 10h00: Thi kiểm tra năng lực kỳ thi GV dạy giỏi cấp trường. ĐĐ: P.12A1.

- 9h45: Thực hiện NGLL tháng 09/2019. (GVCN dự thi GVDG linh động tổ chức NGLL trong tuần).

- 13h30: Họp TCM: Thảo luận các văn kiện chuẩn bị Hội nghị Viên chức và làm bảng cam kết, KH bộ môn (Các mẫu và văn kiện gửi qua mail dungchung@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn).

- GV đăng ký dự thi.

 

- GVCN.

 

- TTCM và GVBM.

 

Thứ Sáu

13/9

- Báo cáo P.mic, E.mic về Sở GD.

- Giáo viên nộp bản cam kết, phân phối chương trình cụ thể của từng môn học cho tổ trưởng phê duyệt cho tổ trưởng phê duyệt.

- T.Phùng.


- GVBM.

 

 Thứ Bảy

14/9

- TTCM nộp bản cam kết, phê duyệt kế hoạch bộ môn cho Nhà trường (C.Minh GT nhận).

- TTCM nộp kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cho BGH phê duyệt.

- Nhập vi phạm, nhập điểm vào phần mềm quản lý học sinh.

- TTCM.

 

- TTCM.

 

- GVBM và GVCN.

 

CN

15/9

- Nghỉ.

 

Người đọc
64
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ