Lịch công tác tuần 36 năm học 2018 - 2019

  SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT THÁI HÒA

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 36

TỪ NGÀY 15/4 – 21/4/2019 - NĂM HỌC 2018- 2019

(Lịch này thay thư mời họp)

NGÀY

                          NỘI DUNG 

NGƯỜI T. HIỆN

Thứ Hai

15/4

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG. BẢO VỆ TRỰC BÌNH THƯỜNG.

- Toàn trường.

Thứ Ba

16/4

- Chuẩn bị thư mời họp PHHS K12.

- C.Thanh (TTVP).

- Ôn thi THPTQG và trả sửa bài thi HKII cho HS K12.

- GVBM 12.

- Nhận đơn xin phúc khảo 12 (nếu có)

- C.Như, C.Minh.

- Tổ chức thao giảng 10, 11 và tăng cường dự giờ các tiết ôn thi THPTQG 2019.

- TTCM, TPCM.

- Hạn chót gửi đề thi HKII các môn K10, 11 cho T.Toàn.

- Theo phân công.

- TTCM và GVBM chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách, giáo án để báo cáo khi có đoàn kiểm tra Sở về (Từ nay đến cuối năm học).

- TTCM, GVBM.

- 7h30: Tham gia đoàn Thanh tra chuyên ngành trường TTH Việt Anh theo QĐ của SGD.

- C.Quyên.

- Trong tuần, Thi HKII K10, 11 các môn TD, QP.

- Tổ TD-QP.

- Trong tuần, TTCM linh động sắp xếp lịch họp TCM và kiểm tra việc thực hiện nội dung, kế hoạch dạy học.

- TTCM.

Thứ Tư

17/4

- 7h30: Hội thảo ôn thi QG môn Địa lý tại THPT THĐ

- GVBM Địa 12.

- BC thống kê điểm K12 về Sở.

- T.Phùng.

- Thống kê tỉ lệ bộ môn K12 của GV; DS và điểm số của HS có nguy cơ rớt TN 2019 của từng lớp (Chuẩn bị họp PHHS).

- T.Phùng.

- Hoàn thành nhập thông tin thi THPTQG.

- T.Phùng, C.Nhân.

Thứ Năm

18/4

- 10h30: Chấm phúc khảo bài thi (nếu có).

- Theo phân công.

- Kiểm tra chéo Hồ sơ thi THPTQG 2019, ghi biên bản gửi cho HT. C.Minh (GT) chủ trì, ghi biên bản.

- C. Minh, GVCN K12.

- 13h30: KTC và thi HKI môn Công nghệ 10, 11.

- Theo phân công.

- 15h15: Họp xét duyệt hai mặt giáo dục HS K12. ĐĐ: Phòng 12.1.

- BLĐ, GVCN 12, GT, ĐTN, TKHĐ.

- Ban In sao tổ chức in sao các đề thi HKII K10, 11 của trường.

- Ban In sao.

Thứ Sáu

19/4

- GVCN 12 cho HS ký xác nhận sự chính xác về thông tin thi THPTQG của cá nhân và không được khiếu nại.

- GVCN 12.

- Chuẩn bị KH Lễ Tri ân và trưởng thành cho HS K12. Trình BGH duyệt.

- C. Như (BTĐ).

- Lập tờ trình CA TX Tân Uyên hỗ trợ TS 10.

- T.Toàn.

- Kiểm tra lại hồ sơ chủ nhiệm khối 11 (T.Thắng); khối 10 (C.V.Trang). Gửi hồ sơ cho T.Toàn. (Không thấy gửi Hồ sơ trong tuần 34).

- T.Toàn.

Thứ Bảy

20/4

- Nhập điểm, nhập vi phạm vào phần mềm quản lý, trả tin nhắn cho PHHS.

- GVBM; GVCN.

Chủ nhật

21/4

- 5h00: Thi Olympic Lý liên trường tại THPT Thanh Tuyền.

- T.Thanh + HS.

- 6h30: Tham dự Ngày hội “Khi tôi 18” tại Thị Đoàn.

- BCH Đoàn + HS.

- 7h30: Họp PHHS K12: TB kết quả thi HKII và cả năm. Tình hình ôn thi THPT QG 2019.

- GVCN 12.

Người đọc
180
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ