Thông báo Cách thức nộp lại bài BDTX ND1, ND2
Đề nghị Giáo viên có kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017 (theo kêt quả dự kiến của Phòng GDTrH-TX) khẩn trương kiểm tra và gửi lại bài làm cho các chuyên viên Sở GD. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết, GV chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả của mình./.
  1. Do số lượng bài chấm trên trang trường học kết nối rất lớn nên lực lượng giám khảo mặc dù đã rà soát rất kỹ nhưng không tránh khỏi thiếu sót bài của giáo viên đã nộp. Vì vậy những trường hợp đã nộp bài nhưng giám khảo chấm chưa kịp xin gửi lại ảnh chụp màn hình như bên dưới để làm minh chứng: Chú thích hình:

+ Mục số 2: Trường THPT Võ Minh Đức có Thầy Trần Thanh Phú tổ trưởng và tên các giáo viên trong tổ là thầy Đặng Thành Son, cô Nguyễn Thị Hồng Nhung. Bên phải có nút dowload màu xanh nghĩa là có nộp file đính kèm. (Để thực hiện được điều này đòi hỏi tổ trưởng và tổ viên phải thao tác đúng trên hệ thống mới hiện tên của tài khoản).

+ Mục số 3: Trường THPT Phước Vĩnh có thầy Nguyễn Tuấn Hiển tổ trưởng chỉ nộp 1 bài và không có tên của tổ viên, có nút màu xanh nghĩa là có nộp file ( nếu trong file có tên các tổ viên nhưng trên hệ thống không hiển thị nghĩa là các tổ viên đó không tạo được tài khoản, đồng nghĩa với việc chỉ có tổ trưởng Nguyễn Tuấn Hiển hoàn thành nội dung 1)

+ Mục số 4: Trường THPT Tân Bình cô Nguyễn Thị Kim Đào tổ trưởng có hiển thị tên nhưng không có nút màu xanh nghĩa là có thực hiện được thao tác nhưng không nộp bài…

 2. Trường hợp giáo viên chưa nộp bài và chưa có điểm: Theo công văn 1133/SGDĐT-GDTrHTX ngày 8/7/2016của Sở GDĐT về việc tiếp tục hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS, THPT vàGDTX đã hướng dẫn việc nộp bài bồi dưỡng thường xuyên là nộp bài trên trang trường học kết nối và kết quả bài của giáo viên xuất hiện trên hệ thống là 1tiêu chí để chấm nội dung 1 (Nội dung Trường học kết nối gồm: cách sử dụng tài khoản giáo viên, tạo nhóm, tham gia nhóm, gửi bài,… )

        a. Trườnghợp nộp bài BDTX trên các trang chia sẻ khác như Google drive, mediafire… mà không đưa đường dẫn của sản phẩm vào trang trường học kết nối thì giám khảo xem như giáo viên chưa hoàn thành nội dung 1, vì vậy nếu các giám khảo chấm bài sẽ chỉ chấm nội dung 2. Ngoài ra các trường hợp gửi bài trên các trang chia sẻ nếu người gửi không phân quyền, thời gian tải hết hạn, link bị hỏng….thì giám khảo sẽ không tải bài được để chấm

       b. Trường hợp giáo viên cốt cán (là các giáo viên đã được trường cử đi tập huấn ở Sở về báo cáo lại cho trường) : nếu không có điểm thì nhà trường gửi danh sách giáo viên cốt cán để Sở tiến hành đối chiếu với danh sách hiện có để trích xuất điểm cho các giáo viên đó và không phải gửi bài.

 

3. Các trường hợp không gửi được hình ảnh minh chứng vui lòng gửi file đính kèm về địa chỉ của các chuyên viên để chấm nội dung 2. Gửi trước ngày 2/8/2017

4. Địa chỉ email của các chuyên viên như sau:

Nội dung 1:
- Huỳnh Anh Khoa - khoaha@sgdbinhduong.edu.vn

Nội dung 2:

- Toán: Nguyễn Minh Trí - trinm@sgdbinhduong.edu.vn

- Lý, Công nghệ: Huỳnh Anh Khoa - khoaha@sgdbinhduong.edu.vn

- Hóa: Hồ Thanh Châu -hothanhchau@gmail.com

- Sinh: Bùi Trọng Duy - duybt@sgdbinhduong.edu.vn

- Ngữ văn: Trần Thị Mỹ Dung - dungttm@sgdbinhduong.edu.vn

- Sử: Lê Đức Nguyên - nguyenld@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa, GDCD: Đặng Kim Anh - anhdk@sgdbinhduong.edu.vn

- Tin: Nguyễn Trần Thạnh - thanhnt.trh@sgdbinhduong.edu.vn

Người đọc
359
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ