HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT THÁI HÒA NĂM 2016
Ngày 01/10/2016 vừa qua, trường THPT Thái Hòa tổ chức hội nghị CBVC năm 2016.

Tới dự gồm có ông Trần Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy phường Thái Hòa, Ban Đại Diện Hội Cha mẹ học sinh, cùng toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trường.

Thầy Trần Phát Hưng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tổng kết kết quả thự hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016– 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện trong giáo viên và học sinh: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “hai không”,“mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; nghị quyết số 29 của hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Giáo viên toàn trường tích cực thực hiện phong trào hành động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Hai tốt”.

(Thầy Trần Phát Hưng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị)

Hội nghị đã báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 –2017, báo cáo thực hiện 3 công khai, công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công tác thanh tra năm học 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động thanh tra năm học 2016 – 2017, báo cáo kết quả thi đua năm học học 2015 – 2016 và đăng ký thi đua năm học 2016 – 2017.

(Ông Trần Văn Thành trao tặng giấy khen của Sở Giáo dục cho các tập thể tổ có thành tích xuất sắc)

Cũng tại Hội nghị ban chấp hành công đoàn đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm học 2016 – 2017 giữa Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn – Bí thư Đoàn thanh niên.

( Ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn - Bí thư Đoàn thanh niên)

Hội nghị diễn ra trang trọng, thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Sở Giáo dục. Hội nghị kết thúc lúc 10h45 cùng ngày.
Người đọc
387
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ