Lịch thi HKI năm học 2015 - 2016
Nội dung được đính kèm trong tập tin./.

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT THÁI HÒA

LỊCH THI HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

 

Thứ

Ngày

Buổi

Khối

Môn

Thời gian

Giờ mở bì tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại lớp

 

2

 

07/12/2015

Sáng

12

Ngữ văn

120 phút

7g00

7g10

Vật lý

60 phút

9g45

9g55

Chiều

10

Ngữ văn

90 phút

12g45

12g55

Vật lý

60 phút

14g40

14g50

3

08/12/2015

Sáng

11

Ngữ văn

90 phút

7g00

7g10

Vật lý

60 phút

8g55

9g05

 

4

 

09/12/2015

Sáng

12

Toán

120 phút

7g00

7g10

Hóa học

60 phút

9g45

9g55

Chiều

10

Toán

90 phút

12g45

12g55

Hóa học

60 phút

14g40

14g50

5

10/12/2015

Sáng

11

Toán

90 phút

7g00

7g10

Địa lý

60 phút

8g55

9g05

 

6

 

11/12/2015

Sáng

12

Lịch sử

60 phút

7g00

7g10

Sinh học

60 phút

8g45

8g55

Chiều

10

Tiếng Anh

60 phút

12g45

12g55

Địa lý

60 phút

14g15

14g25

7

12/12/2015

Sáng

11

Lịch sử

60 phút

7g00

7g10

Sinh học

60 phút

8g45

8g55

 

2

 

14/12/2015

Sáng

12

Địa lý

60 phút

7g00

7g10

Tiếng Anh

60 phút

8g45

8g55

Chiều

10

Lịch sử

60 phút

12g45

12g55

Sinh học

60 phút

14g15

14g25

3

15/12/2015

Sáng

11

Tiếng Anh

60 phút

7g00

7g10

Hóa học

60 phút

8g45

8g55

 

                                                                                                                        BAN GIÁM HIỆU

Người đọc
617
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
LICH THI HK1 2015.docx