Danh sách thanh niên tiên tiến kết nạp Đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 - 2016
Kèm theo kế hoach số 16 KH/ĐTN ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Đoàn trường THPT Tây Sơn. Danh sách thanh niên tiên tiến kết nạp Đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 - 2016 gồm:
HUYỆN ĐOÀN PHÚ GIÁO
ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂY SƠN


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Phú Giáo, ngày 02 tháng 12 năm 2015

DANH SÁCH THANH NIÊN KẾT NẠP ĐOÀN LẦN THỨ I
NĂM HỌC 2015 – 2016
2 Lại Thị Thu   2000 10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
3 Nguyễn Ngọc Tiến Khải 2000   10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
4 Nguyễn Huy Kiên 2000   10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
5 Nguyễn Thành Lâm 2000   10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
6 Lê Ngọc Trà My   2000 10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
7 Trần Thị Tuyết Nhung   2000 10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
8 Vũ Hoàng Bảo Thịnh 2000   10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
9 Nguyễn Thị Mai Thương   2000 10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
10 Nguyễn Đặng Mậu Tiến 2000   10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
11 Phạm Thị Lang Vy   2000 10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
12 Nguyễn Thị Thanh Xuân   2000 10A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
13 Phạm Thúy An   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
14 Nguyễn Thị Kim Anh   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
15 Cao Thị Ngọc Ánh   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
16 Nguyễn Thị Linh Châu   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
17 Nguyễn Thị Đẹp   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
18 Nguyễn Thị Mỹ Linh   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
19 Phạm Dương Gia Linh   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
20 Huỳnh Gia  Linh   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
21 Đoàn Nguyễn Cẩm Ly   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
22 Nguyễn Thị Ngọc   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
23 Huỳnh Thị Yến Nhi   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
24 Phan Thị Diệu Thảo   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
25 Trương Thị Anh Thư   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
26 Nguyễn Thị Thanh Thủy   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
27 Nguyễn Thị Ái Tiên   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
28 Trần Thị Mộng Trinh   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
29 Nguyễn Thị Tố Uyên   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
30 Lê Thị Ngân Vang   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
31 Nguyễn Tiểu Xuân   2000 10A2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
32 Phạm Ân 2000   10A3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
33 Đinh Thị Thanh Bình   2000 10A3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
34 Lường Thị Dịu Hiền   2000 10A3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
35 Huỳnh Văn Phúc 2000   10A3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
36 Trần Văn Quân 2000   10A3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
37 Nguyễn Thị Minh Tâm 2000   10A3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
38 Lê Thu Thảo   2000 10A3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
39 Võ Lê Cẩm Tiên   2000 10A3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
40 Lê Tuấn Anh 2000   10A4 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
41 Trương Văn Hiếu 2000   10A4 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
42 Lê Thị Phương  Thảo   2000 10A4 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
43 Lê Minh Tiến 2000   10A4 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
44 Nguyễn Thị Thùy Trâm   2000 10A4 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
45 Trần Lê Quỳnh Giao   2000 10A5 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
46 Nguyễn Thị Cẩm   2000 10A5 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
47 Nguyễn Thị Bảo Ngân   2000 10A5 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
48 Nguyễn Ngọc Tiên   2000 10A5 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
49 Huỳnh Thị Lan Thùy   2000 10A5 ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Điều kiện để xét:
- Đã học lớp cảm tình Đoàn.
- Có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm tốt (xét kết quả giữa học kỳ I).
- Không vi phạm nề nếp, kỷ luật trong học kỳ 1.
Lưu ý:
- Thời gian kết nạp: 15h00, ngày 22/12/2015 (thứ ba).
- Trang phục: mặt Áo thanh niên Việt Nam, mặt quần đen hoặc xanh đen bỏ áo vào quần.
- Thanh niên được xét đủ điểu kiện kết nạp tập trung đúng 16h00' ngày 18/12/2015 (thứ sáu) để viết đơn xin vào Đoàn tại phòng Nghe nhìn nhà trường.(Lưu ý thanh niên nào không viết hồ sơ vào đoàn thì không được xét kết nạp, hủy kết quả đối tượng đoàn và bị xử lí theo qui định)

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG


BÍ THƯ

Đã ký và đóng dấu

Âu Bình Định
Người đọc
355
Nguồn
 
Chia sẻ