Kế hoạch kết nạp Đoàn lần thứ nhất năm học 2015 - 2016
Thực hiện kế hoạch phát triển Đoàn viên trong năm học 2015 - 2016, đồng thời nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thanh niên ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, lập thành tích chào mừng 71 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015). Nay Đoàn trường THPT Tây Sơn lập kế hoạch kết nạp Đoàn lần thứ nhất năm học 2015 - 2016 như sau:

       HUYỆN ĐOÀN PHÚ GIÁO                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂY SƠN

                        ***

           SỐ 16 KH/ĐTN                                    Phú Giáo, ngày 15 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

KẾT NẠP ĐOÀN  LẦN THỨ I NĂM HỌC 2015 – 2016

 

- Căn cứ vào Điều 1 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2015-2016.

- Thực hiện kế hoạch phát triển Đoàn viên trong năm học 2015 - 2016, đồng thời nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thanh niên ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, lập thành tích chào mừng 71 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015).

-Căn cứ kết quả phấn đấu và rèn luyện của các thanh niên trong các chi đoàn.
BCH Đoàn trường THPT Tây Sơn triển khai kế hoạch kết nạp Đoàn lần thứ nhất năm học 2015 - 2016 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tuyên truyền về truyền thống 71 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944– 22/12/2015), làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển.

- Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; qua đó, tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

- Bồi dưỡng kết nạp Đoàn viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong các hoạt động phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, làm nồng cốt trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới.

- Tạo phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hội viên, thanh niên, đội viên tăng về số lượng nhưng phải đảm bảo nâng cao chất lượng.

- Gắn lớp kết nạp đoàn viên mới – Lớp đoàn viên 22/12 với nâng cao chất lượng đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh.

- Yêu cầu thanh niên được kết nạp vào đoàn mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam, tập trung đúng thời gian và địa điểm quy định.

II/ THỜIGIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1/ Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2015 (Thứ ba).

2/ Địa điểm: Phòng nghe nhìn Trường THPT Tây Sơn.

III/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1.Chào cờ

2.Tuyên bố lý do

3.Giới thiệu đại biểu 

4. Thông qua chương trình

5.Báo cáo về quá trình phấn đấu của thanh niên – đọc quyết định chuẩn y

6.Lời hứa của đoàn viên mới

7.Trao quyết định và huy hiệu đoàn

8.Phát biểu cảm tưởng của đoàn viên mới.

9.Đại diện người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên.

10. Phát biểu của đại biểu

11. Chào cờ bế mạc

IV/ QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Bước 1: Từ ngày 16/12 đến 18/12/2015 Chi đoàn gửi biên bản họp xét giới thiệu thanh niên ưu tú đã được học lớp cảm tình đoàn vào đoàn.

Bước 2: 16h Ngày 18/12/2015 Đoàn trường thông báo đến các chi đoàn kết quả những thanh niên được xét vào đoàn lần thứ nhất; hướng dẫn viết phần tự giới thiệu và đơn xin vào Đoàn cho đối tượng đoàn;

Bước 3: Từ ngày 18/12 đến 19/12/2015 Chi Đoàn tổng hợp sổ Đoàn viên của người xin vào đoàn(đã khai phần tự giới thiệu, đơn xin vào Đoàn).

Bước 5: Từ ngày 19/12đến 21/12/2015 Đoàn trường ra quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới;

Bước 6: Ngày 22/12/2015 Đoàn trưởng tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên;

V/ THÀNH PHẦN:

Chi bộ nhà trường; BCH Đoàn trường; BCH Hội liên hiệp thanh niên; Bí thư các chi đoàn có đoàn viên được kết nạp; Mời GVCN các lớp; Thanh niên tiên tiến.

VI/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Triển khai thực hiện trong tiết SHDC.

- Đoàn trường lo kinh phí tổ chức buổi lễ.

- Thanh niên tiên tiến nạp tiến mua sổ đoàn, huy hiệu đoàn,thẻ đoàn viên và chuẩn bị 2 tấm ảnh 3x4.

- Hội liên hiệp thanh niên chuẩn bị sân khấu và nước uống cho đại biểu.

 * Trên đây là kế hoạch kết nạp Đoàn viên mới lần thứ nhất – lớp đoàn viên 22/12 của BCH Đoàn trường THPT Tây Sơn năm học 2015 – 2016./.

 Xác nhận của Chi Bộ                                                          TM.BCH Đoàn Trường

         Bí thư                                                                                       Bí thư

      Đã ký tên và đóng dấu                                                           Đã ký tên và đóng dấu

               Trần Duy Tỵ                                                                          Âu Bình Định      

Nơi nhận:

-         Chi Bộ trường;

-         Các Chi Đoàn;

-         Lưu văn phòng Đoàn.

Người đọc
329
Nguồn
 
Chia sẻ