Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Theo thông báo của Sở, thầy cô tải tài liệu về và học trước 4 nội dung đính kèm. Sau đó, thầy cô sẽ học tập trung tại Sở trong thời gian 1 ngày (lịch học sẽ được thông báo sau).

Người đọc
560
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
BDTX.zip