Thời hạn nhập điểm Đợt 2 (HKI: 2014-2015)

Mời GVBM tải về file nhập điểm.

Hạn chót nhận file điểm từ GVBM là trước 16:30 ngày 14-12-2014. 

Người đọc
520
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
DOT2_14-12-2014.zip