Triệu tập thao giảng, dự giờ môn Sử, Địa, GDCD cấp THCS, THPT học kỳ 1 năm học 2014-2015

Nhằm mục đích giao lưu, học tập kinh nghiệm giảng dạy,góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy;

Căn cứ vào lịch thao giảng, dự giờ do các trường đăngký;

Xét đề nghị của các Tổ nghiệp vụ (TNV) bộ môn các mônGiáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý,

Sở GDĐT triệu tập giáo viên thao giảng, dự giờ các mônSử, Địa, GDCD cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại các trường nhưsau:


Người đọc
562
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
2059-SGDDT-GDTrH.doc