Hội thi viết báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014


Dưới đây là hình ảnh các tác phẩm của từng chi đoàn.

Tác phẩm của chi đoàn 10A1


Tác phẩm của chi đoàn 10A2


Tác phẩm của chi đoàn 10A3

Tác phẩm của chi đoàn 10A4


Tác phẩm của chi đoàn 10A5

Tác phẩm của chi đoàn 11A1

Tác phẩm của chi đoàn 11A2

Tác phẩm của chi đoàn 11A3

Tác phẩm của chi đoàn 11A4


Tác phẩm của chi đoàn 11A5

Tác phẩm của chi đoàn 12A1


Tác phẩm của chi đoàn 12A2


Tác phẩm của chi đoàn 12A3


Tác phẩm của chi đoàn 12A4

Người đọc
621
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ