Về thuyên chuyển công tác của viên chức 2018
Các viên chức có nhu cầu thuyên chuyển nếu đủ điều kiện thì làm hồ sơ theo như hướng dẫn công văn số 100 (đính kèm mail).
Hạn nộp: 09/02/2018
Nơi nộp: nộp trực tiếp cho thầy Sang
Trân trọng
Người đọc
209
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ