Mẫu thống kê số liệu báo cáo sơ kết HK1 năm học 2017-2018

Kính gửi quí thầy cô Tổ trưởng chuyên môn Mẫu thống kê số liệu báo cáo sơ kết HK1 năm học 2017-2018. Quí thầy cô vui lòng cập nhật ở 2 sheet: PL1, PL3 và gửi lại cho cô Châu theo địa chỉ mail camchautn@gmail.com trước ngày 4/1/2018. Trân trọng thông báo

Quí thầy cô vui lòng tải về để cập nhật theo đường link bên dưới

Người đọc
139
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Phu luc bao cao so ket HK1 2017-2018T.xls