Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017

Kính gửi quí thầy cô Đảng viên Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017

Người đọc
127
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ