KH thang 12.2017

Sở GD-ĐT Bình Dương

Trường THPT TâyNam

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2017

Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt – Học tốt” Lập thành tích chào mừng Ngày Quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.

- Thi năng lực GVDG giải thưởng VMĐ.

- Thi thực hành GVDG

- Kiểm tra tài liệu ôn thi HKI

- Chấn chỉnh nề nếp dạy- học.

- Chốt điểm kiểm tra 15 phút trước 31/11, KT Miệng trước 5/12

- Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy ôn tập trong tổ chuyên môn.  

- Tập trung cao độ cho hoàn thành chương trình học kỳ I, ôn thi học kỳ 1

- Chiết tính số tiết dạy buổi 2 tháng thứ 2

- Sinh hoạt qui chế đánh giá, xếp loại học sinh, sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề. Tự đánh giá xếp loại toàn diện các nội dung hoạt động chuyên môn của nhà trường trong học kỳ I.

- Hoàn thành chương trình giảng dạy học kì I

Tổ chức thi học kì I

- Xếp TKB HKII (Điều chỉnh tiết các môn K10,11,12, phân công lại CM tổ Toán, tổ Sử-Địa-GDCD)

- Tiếp tục dạy nghề Tin học K.11

- GV dạy giỏi đăng ký đề tài SKKN

- Nộp đề tài dự thi KHKTST về Sở GD

- Thi dạy học theo chủ đề tích hợp, kiến thức liên môn

- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện GV HKI

- Dạy NGLL, HN tháng 12  .

- Hòan thành điểm và xếp lọai học lực , hạnh kiểm học sinh học kỳ I, báo cáo thống kê.

- Báo cáo HS yếu kém

- In phiếu điểm học kỳ I của học sinh.

- Sơ kết HKI

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học kỳ I của GV (LBG,SĐB)

- Báo cáo tháng 12. Lên kế hoạch tháng 1

- Báo cáo HKI

- Tổng hợp thêm giờ HKI

31/11

Theo lịch sở

Từ 4/12

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

27/11->16/12

 

4/12

Theo ngày bộ môn

16/12

18/11à22/12

20/12

Trong tháng

6/12

20/12

Theo lịch Sở

11/12

25/12-30/12

26/12

26/12

26/12

30/12

Trong tháng

25/12

25/12

 Vũ, Hiền

BGH

BGH, TTCM

GVBM

TTCM, GVBM

GVBM

PHT

Tổ CM

GVBM

PHT

GV Tin

GVDG

Cô Nga, T.Quang

GV tổ Sử-Địa-GDCD và Lý-Hóa-Sinh, HS

TTCM

GVBM

Quang

GVBM

P.Dũng, Quang

Toàn trường

BGH

BGH, TTCM

PHT, TT, phụ trách phòng TB, TV, Lý, Hóa

Người đọc
120
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ