Kế hoạch ôn thi HKI, KH tổ chức thi HKI, QĐ, PC coi, chấm thi HKI NH 2017 - 2018

Kính gửi quí thầy cô Kế hoạch ôn thi HKI, KH tổ chức thi HKI, QĐ, PC coi, chấm thi HKI NH 2017 - 2018

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

 


Số:       /KH -THPT.TN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


Bến Cát, ngày 10 tháng 11  năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔCHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ theo công văn số 1725/BGDĐT – KTKĐCLGD ngày 27/9/2017của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc  hướngdẫn thực hiện nhiệm vụ KTQLCLGD năm học 2017 – 2018;

Căn cứ theo công văn số 1874 /SGDĐT – KTQLCLGD của SởGD- ĐT Bình Dương  ngày 2/10/2017 v/vhướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường THPT TâyNam lập kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2017 -2018 như sau:

     I. Mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá chính xác, khách quan chấtlượng giáo dục, kết quả giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh.

- Qua kết quả kiểm tra học kỳ I, rút rabài học kinh nghiệm cho việc quản lý, chỉ đạo công tác dạy học và kiểm tra, thicử của nhà trường trong năm học 2017 – 2018.

     II. Kế hoạch cụ thể:

 1.   Đốivới BGH:

- Ra quyết định thành lập hội đồng sao inđề kiểm tra.

- Ra quyết định thành lập hội đồng coi,chấm kiểm tra.

- Lên lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018.

- Sắp xếp học sinh theo phòng thi ( mỗiphòng thi quá 24 em)

- Phân công giáo viên coi thi, giáo viênráp phách, đánh, cắt phách và bảng điểm theo quy định.

- Bố trí mỗi phòng thi 2 giáo viên coi thi.

- Tổ chức in sao đề thi: đảm bảo in sao đềchính xác, an toàn, bí mật, nghiêm túc.

- Tổ chức coi thi chung toàn trường, tổchức chấm bài kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

- Nộp Sở GD&ĐT đề kiểmtra và hướng dẫn chấm, các môn tổ chức kiểm tra chung do  nhà trường tổ chức kiểm tra chung đề.

     2. Đối với các tổ chuyên môn:

- Thống nhất nội dung ôn tập ; xây dựng matrận đề kiểm tra đối với các môn kiểm tra chung của trường.

    - Phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ I. Các đề  cóđầy đủ đáp án và biểu điểm (với các môn không tổ chức kiểm tra chung toàntỉnh).

- Điều động các giáo viên coi kiểm tra,chấm kiểm tra, lên điểm kiểm tra chính xác, theo đúng lịch kiểm tra học kỳ Icủa Sở và của trường.

     3. Thực hiện kiểm tra:

 3.1. Đề kiểm tra HKI:

  a. SGD – ĐT ra đề thi chung đối với các môn:

 Khối 12: Toán, Văn,  Anh, Lí, Hóa, Sinh, Sử,  Địa, GDCD

 Khối 10;11:Tiếng Anh.

  b. Trường ra đề các môn:

Khối 12: GDCD, Công nghệ, Tin học và Quốc Phòng.

Khối 10,11: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Văn,Tin học, Quốc phòng, Công nghệ.

 3.2. Dạng thức đề kiểm tra:

  a. Khối 12:

- Văn: tự luận - thời gian làm bài 120 phút.

- Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Anh, Côngnghệ: 100% trắc nghiệm  

- Môn Tin học, Quốc phòng, Thể dục: Kiểm tra thựchành.

  b. Khối 10, 11:

- Môn Văn:  Kiểmtra theo hình thức tự luận – thời gian: 90 phút.

- Các môn:  Toán,Sử, Địa, GDCD: kiểm tra theo hình thức 50% tự luận + 50% trắc nghiệm kháchquan.

 - Các môn Lý,Hóa, Sinh, Anh: Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận( Trắc nghiệm 70%, Tự luận 30%). Riêng môn Tiếng Anh thực hiện thêm kiểm tra kỹnăng nghe hiểu ( số điểm là 1.5đ/10đ ), kỹ năng nói

(số điểm là 1.5đ/10đ ), 

     - Môn Tinhọc 11:  kiểm tra theo hình thức 50% tựluận + 50% trắc nghiệm khách quan. Tin học 10: kiểm tra  theo hình thức 100% khách quan.

- Môn Công nghệ 11, Công nghệ 10: kiểm tra theo hìnhthức 50% tự luận + 50% trắc nghiệm khách quan.

- Môn Quốc phòng, Thể dục: kiểm tra thực hành

 3.3.Phân công ra đề:

GVBM dạy khối lớp nào ra đề khối lớp đó.

Đề trắc nghiệm GV ra 04 mã đề, đề tự luận Gv ra 01 mãđề, đề nộp phải có ma trận đề, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm chi tiết từng thangđiểm cụ thể.

Hạn chót nộpđề cho Phó Hiệu trưởng (Cô Châu) ngày 27/11/2016 thứ 2.

  3.4. Lịch tổ chức thi kiểm tra học kì I:(đính kèm)

    Theo thời gian quy định tổ chức thi HKI nămhọc 2017-2018 của Sở GD- ĐT Bình Dương từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày13/12/2017. Tuy nhiên có một số môn đề trường như môn Tin học 10,12 thi thựchành, Quốc phòng; Thể dục 10,11,12 thi thực hành, GVBM chủ động tổ chức thitheo thời khóa biểu lịch dạy trước 1 tuần ( Từ 11/12/2017- 16/12/2017)

     Môn Tiếng Anh 10,11 thi phần kỹ năng nóivào ngày 07/12/2017 (Chiều thứ 5 K.10), 10/12/2017 (Sáng chủ nhật K.10, ChiềuCN K.11), 14/12/2017(Chiều thứ 5 K.11)

 3.5. Quy định tổ chức kiểm tra học kỳ:

   a. Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo các yêucầu sau:

       - Dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng củachương trình giáo dục phổ thông: Kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụngkỹ năng, thực hành của học sinh trong phạm vi môn học, vừa sức học sinh.

       - Phải bảo đảm tính khoa học, chính xác và trọng tâm chương trình, thểhiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức kỹ năng được xác định trong chương trìnhvà sách giáo khoa của từng môn. Lời văn câu chữ rõ ràng, không sai sót.

      - Phân loại được trình độ học sinh vàđánh giá đúng thực chất quá trình dạy và học ở các trường, tránh các trường hợptiêu cực trong khâu ra đề, coi thi, chấm thi.

      b. Trong khi kiểm tra: Tổ chức coi thi bình thường, không gây căng thẳngnhưng phải thực hiện nghiêm túc, công bằng, xử lý nghiêm khắc đối với cáctrường hợp học sinh và giáo viên vi phạm quy chế thi.

    Đối với môn trắc nghiệm giám thị coi thiphải yêu cầu học sinh ghi mã để trắc nghiệm vào phiếu nộp bài thi.

      c. Sau khi kiểm tra: BGH tiếnhành làm phách, giao bài cho giáo viên chấm sau khi đã thống nhất hướng dẫnchấm thi, tổ chức hồi phách, trả lại theo lớp và lên điểm.

  

Nơi nhận:

 -BGH;

- Các tổ trưởng chuyên môn;

 - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đọc
362
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ