Tài liệu tập huấn của Bộ GD về cuộc thi KHKT dành cho HS trung học

GV xem hướng dẫn thực hiện của dự án KHKT ở trang 20 và tiêu chí đánh giá dự án ở trang 117

Người đọc
111
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
to chuc thi STKHKT va trai nhiem.pdf