Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2017

Kính gửi quí thầy cô KHCM tháng 11/2017

Sở GD-ĐT Bình Dương

Trường THPT TâyNam

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2017

Hoạt động chuyên môn

Thời gian

Người thực hiện

- Thực hiện chương trình từ tuần 12 đến tuần 15 .

- Củng cố nề nếp dạy-học

- Xếp TKB từ 30.10.2017

- Nộp bộ đề trắc nghiệm môn Toán về SGD

- Lập kế hoạch giảng dạy chuyên đề An oàn giao thông

- Tổ chức dạy nghề khối 11

- Thực hiện nghiêm túc quy định chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- Chấn chỉnh dạy thêm trong, ngoài nhà trường

- Tổ chức thi đố em môn KHTN, KHXH  K.12, làm báo tường K.10,11 chào mừng 20.11.

- Tổ chức KTTT K.12,11,10

- Các tổ chuyên môn lên kế hoạch triển khai thao giảng tổ. 

- Chiết tính số tiết dạy buổi 2 TT1.

- Thực hiện kế hoạch tăng cường làm đồ dùng dạy học, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học trong từng giờ học. Thực hiện kiểm tra, chấm chữa bài đúng qui định

- GVCN K.10 hoàn chỉnh học bạ cho HS

- Dự giờ giáo viên

- Nộp đề tài KHKT

- Chấm đề tài KHKT

- Báo cáo tổng kết thi GVDG cấp trường

- Nộp danh sách giáo viên thi GVDG giải thưởng Võ Minh Đức (Hiền, Vũ)

- GV thi GVDG Võ Minh Đức chuẩn bị bài thi lý thuyết

- Sinh hoạt chuyên đề tiết SHDC

- Bồi dưỡng  học sinh giỏi khối 11 .

- Họp tổ CM :

  +Đăng ký đề tài SKKN, NCKHSPUD

+Kiểm tra hồ sơ và việc thực hiện chương trình của GV trong tổ (LBG, sổ đầu bài)

+ Sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn

Tổ chức lễ chào mừng ngày NGVN

 +Các tổ nhóm CM rà soát lại chương trình, lập kế hoạch, làm đề cương ôn thi học kỳ I.      

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân của GV 4 tổ

- Tổ trưởng lên lịch kiểm tra hoạt động  sư phạm  của GV.

- GV vào điểm tháng 11  (nhập máy) .

- Báo cáo tháng 11. Lên kế hoạch tháng 12

Theo TKB

Trong tháng

28.10

Trước 15.11

30.10

30.10

Trong tháng

Trong tháng

16.11

Thero lịch

Trong tháng

Trong tháng

7.11

Theo lịch tổ

10.11

11.11->18.11

26.10

5.11

1.11

Tiết SHDC

Trong tháng

Ngày BM

(Tuần 1,3)

20.11

27.11

Trong tháng

Trong tháng

5/11

25.11

GVBM

GV,HS

PHT

Tổ Toán

Đoàn TN

BGH, GV Tin

 GVBM

BGH

Đoàn TN

BGH

TTCM

PHT

TTCM

GVCN K.10

BGH, GV

Các lớp

BGK

PHT

Quang

Vũ, Hiền

Đoàn TN

GV được PC

Tổ CM

BGH

TTCM

GVBM

Các BP

Người đọc
128
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ