Bài dự thi tìm hiểu quan hệ Việt - Lào

Quí thầy cô chọn 1 trong 12 chủ đề, sau đó dựa vào nội dung chính trong đó để bổ sung thêm cho bài của mình phong phú hơn. Nộp lại cho cô Huyền (Văn thư). Hạn chót: 5/9/2017. Trân trọng thông báo

Người đọc
140
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ