Mẫu báo cáo thành tích CSTĐ Cơ sở (mẫu mới)

Do SGD yêu cầu làm lại hồ sơ thi đua theo mẫu mới nên em gửi lại quí thầy cô mẫu báo cáo thành tích CSTĐ Cơ sở theo mẫu mới

Quí thầy cô làm,đóng cuốn và in ra, kí tên và gửi lại cho Thầy Dũng trước ngày 6/7/2017 để tổng hợp gửi về SGD gấp.
Cảm ơn quí thầy cô rất nhiều!

Người đọc
110
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ