DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THI ĐUA ĐẦU NĂM NH 2016 - 2017

Đây là bảng tổng hợp danh sách đăng kí thi đua đầu năm của các tổ chuyên môn năm học 2016 - 2017

Quí thầy cô có thể tải về xem và nếu có sai sót vui lòng liên hệ V. Quang để điều chỉnh lại cho chính xác. Hạn chót điều chỉnh: ngày 10/10/2016.

Người đọc
216
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ