Đại hội Công Đoàn nhiệm kì 2014 -2018

Ngày 16/10/2014 vừa qua, trường THPT Tây Nam đã tổ chức Đại hội Công Đoàn nhiệm kì 2014 -2018

Tại Đại hội, Chủ tịch Công Đoàn cơ sở nhiệm kì 2010 - 2014 - Ông Phạm Văn Dũng đã báo cáo các hoạt động đã làm được và chưa làm được; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kì tiếp theo.

Đến dự Đại hội, có Ông Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch Công Đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương đã có những ý kiến phát biểu chỉ đạo những mặt chưa làm được trong hoạt động của Công Đoàn cơ sở trong nhiệm kì vừa qua và phương hướng khắc phục.  

Thay mặt cho hội đồng sư phạm nhà trường, thầy Hiệu trưởng Trương Minh Giảng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm giúp đỡ của Công Đoàn ngành giáo dục; đồng thời có một số ý kiến góp ý cho hoạt động của Công Đoàn cơ sở trường trong nhiệm kỳ mới.

Với Ban chấp hành mới, Công đoàn cơ sở trường THPT Tây Nam hứa hẹn sẽ đem lại luồng gió mới trong các hoạt động phong trào cũng như hỗ trợ tinh thần và vật chất cho CBGV để cùng hướng đến một mục tiêu chung của ngành: "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững". Với phương châm hành động: "Tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu"

Người đọc
158
Nguồn
 
Chia sẻ