Thông báo đăng kí nhập học trực tuyến cho năm học mới - NH 2021 - 2022

Do tình hình dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp nên học sinh chưa thể đến đăng ký nhập học trực tiếp, nhà trường gửi link đăng ký nhập học để các em đăng ký trực tuyến theo đường link dưới đây:

Các em đăng kí học khối nào thì nhấp chọn link của khối đó và hoàn thành các đầy đủ các thông tin trên form đăng kí.

Link đăng ký nhập học cho lớp 10:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZWr5qAk1POmemIoj7oXBFfVmSCpaQAzr2EtrFudfzwQrVdA/viewform?usp=sf_link

Link đăng ký nhập học cho lớp 11:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScknzqQOwQ3SAbJ4RvYqgJPo8V45PzncdD1P99SEQ1ZoCnGQw/viewform?usp=sf_link

Link đăng ký nhập học cho lớp 12:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAbHgjUfgVtHufV6JHrbk4vAjJB06i9UnF-U-WVzhN7bOkGg/viewform?usp=sf_link

Người đọc
300
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ