Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Tây Nam - NH 2021 - 2022

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Tây Nam - NH 2021 - 2022 như sau:

Điểm chuẩn nguyện vọng 1: 13.75

Điểm chuẩn nguyện vọng 2: 13.90

Số lượng học sinh trúng tuyển: 292

Số lớp: 8 lớp.


Người đọc
107
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
ec2e01af5fd8a886f1c9.jpg