LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 Từ ngày 26/04/2021 đến 01/05/2021

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 26/04/2021 đến 01/05/2021

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

26/04

+ Họp BGH

+ Họp giao ban GVCN (theo khối)

+ Chấm thi nói Tiếng Anh: 10a1, 10a2, 10a3, 10a4

+ Niêm yết DS phòng kiểm tra cuối kỳ II K10, 11

+ Họp xét điều kiện dự thi TN THPT

+ 8g-Phòng cô Châu

+ 8g35- HT, PHT

+ 13g00-Phòng học

+ 10g35-Phòng GV

+ BGH

+ BGH, GVCN

+ Tổ Ngoại ngữ

+ Nga

+ BGH, GVCN 12

BGH

BA

27/04

+ Tập huấn sử dụng máy tính cầm tay (cả ngày)

+ Hướng dẫn HS 12 ghi phiếu ĐKDT

+ Chấm thi nói Tiếng Anh: 10a5, 10a6, 10a7

+ Vào điểm học bạ, Phê HB, Ký HB 12

+ 7g30-TT GDTX-BDNV 2

+ 13g30-Nhà đa năng

+ 13g00-Phòng học

+ Hoàn thành đến 05/5

+ 08 GV (danh sách phía dưới)

+ Sang, Quang, Nga, HS 12

+ Tổ Ngoại ngữ

+ GVCN, GVBM

BGH

28/04

+ Chấm thi nói Tiếng Anh: 11a1, 11a2, 11a3, 11a4

+ Nộp báo cáo, hồ sơ KT cuối kỳ II lớp 12

+ 13g00-Phòng học

+ Nộp SGD

+ Tổ Ngoại ngữ

+ Nga, Quang

SANG

NGA

NĂM

29/04

+ Chấm thi nói Tiếng Anh: 11a5, 11a6, 11a7

+ Họp Hội đồng SP

+ Họp GV dạy lớp 12 các môn thi TN

+ 13g00-Phòng học

+ 13g30-Nhà đa năng

+ 15g30-Nhà đa năng

+ Tổ Ngoại ngữ

+ Toàn trường

+ BGH, GVBM, GVCN 12

BGH

SÁU

30/04

Nghỉ lễ từ 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021

CHÂU

BÀY

01/05

CHÂU

Ghi chú: - Tuần này không chào cờ

-        08 GV tham dự lớp tập huấn sử dụng máy tính cầm taygồm : Bích Phương, Vương Vũ, Thạch Ngọc, Hương B, Ngân Giang, Xuân Thông,Đình Đức, Bảo Yến.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Trọng Sang


Người đọc
58
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ