LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 Từ ngày 19/04/2021 đến 24/04/2021

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 19/04/2021 đến 24/04/2021

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

19/04

+ Họp BGH (Mời kế toán, TT Tin học)

+ Họp giao ban GVCN

+ BGH làm việc với Phụ huỵnh Võ Nguyễn Lan Vy

+ Hoàn thành nhập điểm KT cuối kỳ II lớp 12, thống kê

+ Họp giáo viên thống nhất thành lập đội Văn nghệ

+ 8g-Phòng cô Châu

+ 8g35 – Phòng GV

+ 9g – Phòng C.Châu

+ 10g35-Phòng CĐ

+ BGH, GVCN, Vàng, Quang

+ BGH, GVCN, ĐTN, GT

+ BGH, Cẩm Tú

+ Quang, Tổ khảo thí

+ BGH, CĐ, GV dự họp theo DS

BGH

BA

20/04

+ Tổ in sao làm việc

+ Đến 21/4

+ Theo QĐ

BGH

21/04

+ Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

SANG

NGA

NĂM

22/04

+ Họp chi bộ

+ KT cuối kỳ II môn GDCD, CN lớp 10 và 11

+ 13g30-Phòng KT

+ 13g00- Phòng học

+ Đảng viên

+ GV được phân công

SANG

NGA

SÁU

23/04

+ Hạn chót nộp đề kiểm tra cuối kỳ II K10, 11

+ Hạn chót nộp đề thi thử 9 môn thi TN (theo y/c SGD)

+ Nộp cô Nga

+ Nộp qua mail cô Nga

+ GV được phân công

+ TTCM có môn thi TN

CHÂU

BÀY

24/04

+ Nộp đề thi thử TN 9 môn của trường về SGD

+ Qua mail của Trí SGD

+ Nga

CHÂU

Ghi chú: - Tuần này không chào cờ

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Trọng Sang


Người đọc
45
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ