THÔNG BÁO Lịch kiểm tra cuối kỳ II lớp 10 và 11

Lịch kiểm tra cuối kỳ II lớp 10 và 11(có điều chỉnh)


THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra cuối kỳ II lớp 10 và 11(có điều chỉnh)

1.Lịch kiểm tra kỹ năng nói Tiếng Anh:

KHỐILỚP 10 VÀ 11

Thứ ba

26/04

Thứ tư

27/04

Thứ năm

28/04

Thứ Sáu

29/04

Lớp 10A1

Lớp 10A2

Lớp 10A3

Lớp 10A4

Lớp 10A5

Lớp 10A6

Lớp 10A7

Lớp 11A1

Lớp 11A2

Lớp 11A3

Lớp 11A4

Lớp 11A5

Lớp 11A6

Lớp 11A7

2. Lịch kiểm tra cuối học kỳ II tập trung tất cả các môn:

Khối lớp 11 (10 phòng), thi buổi sáng

STT

Ngày

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại phòng thi

1

04/05/2021

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

2

Vật lý

60 phút

9 giờ 15

9 giờ 25

3

05/05/2021

Lịch sử

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

4

Địa lý

60 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

5

06/05/2021

Toán

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

6

Hoá học

60 phút

9 giờ 15

9 giờ 25

7

08/05/2021

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

8

Sinh học

60 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

Khốilớp 10 (11 phòng), thi buổi chiều

STT

Ngày

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại phòng thi

1

04/05/2021

Ngữ văn

90 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

2

Vật lý

60 phút

14 giờ 50

15 giờ 00

3

05/05/2021

Lịch sử

60 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

4

Địa lý

60 phút

14 giờ 30

14 giờ 40

5

06/05/2021

Toán

90 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

6

Hoá học

60 phút

14 giờ 50

15 giờ 00

7

08/05/2021

Tiếng Anh

60 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

8

Sinh học

60 phút

14 giờ 30

14 giờ 40

Ghi chú:

+ Môn Tin học10, 11kiểm tra trên máy theo TKB học từ 12/4/2021 đến 17/4/2021

+ Môn GDCD và Côngnghệ lớp 10, 11: kiểm tra vào lúc 13g00 ngày 22/4/2021 (Thứ bảy)

+ Môn Thể dục 10, 11 và Quốcphòng lớp 10, 11: GVBM tổ chức thi thực hành từ 19/4/2021 đến 24/4/2020.

                                                                                    

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                               (Đã ký)

                                                                      PhạmTrọng Sang


Người đọc
227
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ