LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 Từ ngày 12/04/2021 đến 17/04/2021

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 12/04/2021 đến 17/04/2021

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

12/04

+ Họp BGH (Mời kế toán)

+ Họp giao ban GVCN

+ Kiểm tra HKII lớp 12: Văn, Lý

+ 8g-Phòng cô Châu

+ 8g35 – Phòng GV

+ Từ 6g30

+ BGH, GVCN, Vàng

+ BGH, GVCN, ĐTN, GT

+ GV được phân công

BGH

BA

13/04

+ Kiểm tra HKII lớp 12: Toán, Hóa

+ Từ 6g30

+ GV được phân công

BGH

14/04

+ Kiểm tra HKII lớp 12: Sinh, Địa

+ Từ 6g30

+ GV được phân công

SANG

NGA

NĂM

15/04

+ Nghe báo cáo về KHHGĐ, Sức khỏe SSVTN

+ 13g30-Nhà đa năng

+ Học sinh khối 11, GVCN, ĐTN

SANG

NGA

SÁU

16/04

+ Kiểm tra HKII lớp 12: Anh, Sử, GDCD

+ Họp triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT

+ Từ 6g30

+ 8g-TTGDTX-BDNV2

+ GV được phân công

+ Sang, Nga, Quang

CHÂU

BÀY

17/04

CHÂU

Ghi chú: - Tuần này không chào cờ ; GVđược phân công coi kiểm tra HKII lớp 12 có mặt đúng 6g30.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Trọng Sang


Người đọc
47
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ