LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 Từ ngày 05/04/2021 đến 10/04/2021

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Từ ngày 05/04/2021 đến 10/04/2021

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

05/04

+ Họp giao ban GVCN

+ Dự TK trao thưởng giải thể thao HS

+ Niêm yết danh sách phòng thi khối 12

+ 8g35 – Phòng GV

+ 8g00 – Võ Minh Đức

+ BGH, GVCN, ĐTN

+ Sang, Hùng, Quốc

+ Nga

BGH

BA

06/04

+ Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn nộp SGD

+ Phân công GV coi, chấm KT HKII lớp 12

+ Phân công GV ra đề HKII lớp 10, 11

+ 8g30-Phòng CĐ

+ Gửi mail HT

+ BGH, Tổ trưởng

+ Nga

+ Châu

BGH

07/04

+ Nhận đề thi lớp 12

+ In sao đề HKII lớp 12 (đến 09/4)

+ 8g-Sở GD

+ Sang

+ Tổ in sao

SANG

NGA

NĂM

08/04

+ Trường CĐ Y tế tuyển sinh

+ Kiểm tra HKII môn CN lớp 12

+ 8g35-Lớp 12

+ 13g30-Phòng học

+ GV được phân công

BGH

SÁU

09/04

+ Trường CĐ VN-Singapore tuyển sinh

+ Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ TX mở rộng

+ 8g35-Lớp 12

+ 8g-Hội trường Thị ủy

+ Sang

NGA
CHÂU

BÀY

10/04

+ Hoàn thành xếp hạnh kiểm HKII và CN lớp 12

+ Trên hệ thống edu

+ GVCN 12

CHÂU

Ghi chú: - Tuần này không chào cờ, tạm ngưng đonhiệt độ ; GV Công nghệ 12 nộp đề KT HKII cho cô Nga vào thứ hai 05/4.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Trọng Sang


Người đọc
51
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ