Kế hoạch phụ đạo và ôn thi tốt nghiệp THPTQG 2021
TRƯỜNG THPT TÂY NAM
KẾ HOẠCH THỜI GIAN ÔN THI HKII, TỐT NGHIỆP THPT VÀ PHỤ ĐẠO 12
Tuần thứ Thời gian Những thay đổi về thời gian dạy ôn tập Dạy phụ đạo Ghi chú
1 Từ 05/04 đến 10/04     Sáng ôn tập, chiều ôn thi HKII
2 Từ 19/04 đến 24/04 Thứ tư (21/4) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương Tuần 1 Từ 12/04 đến 16/04 thi HKII
3 Từ 26/04 đến 29/04 Thứ sáu (30/4), thứ bảy (01/5) nghỉ lễ Tuần 2  
4 Từ 03/05 đến 08/05   Tuần 3  
5 Từ 10/05 đến 15/05   Tuần 4  
6 Từ 17/05 đến 22/05   Tuần 5  
7 Từ 24/05 đến 29/05 Thứ bảy 29/05 nghỉ tổng kết năm học Tuần 6  
8 Từ 31/05 đến 05/06 Nghỉ thứ hai (31/5), thứ ba (01/6), Thứ tư (02/6), thứ năm (03/6) do thi tuyển lớp 10.                                                  Thứ sáu, thứ bảy (4/6,5/6): Thi thử tốt nghệp THPT Nghỉ TKB sáng bù vào tuần 11
9 Từ 07/06 đến 12/06   Tuần 7  
10 Từ 14/06 đến 19/06   Tuần 8  
11 Từ 21/06 đến 26/06 Dạy bù tuần 8 (31/5 đến 5/6) Tuần 9  
12 Từ 28/06 đến 03/07 Thứ hai: dạy bù TKB thứ tư (21/4)      Thứ ba:dạy bù TKB thứ sáu (30/4)
Thứ tư:dạy bù TKB thứ bảy (1/5)        Thứ năm:dạy bù TKB thứ bảy (29/5)
Tuần 10  
Người đọc
230
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Ke hoach thoi gian on thi Tot nghiep 2021.xlsx