Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 - NH 2021 - 2022

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM


Số:         /TB-THPTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Bến Cát, ngày      tháng      năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp10 THPT năm học 2021-2022

Kính gởi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn

            Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT nhiều cấp học ban hành kèm theo thôngtư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục vàđào tạo;

Căn cứ vào Thông tư số11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhQuy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ công văn số 2248/SGDĐT-KT-KĐQLCLGDngày 11 tháng 12 năm 2020 của Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương về hướng dẫntuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2021-2022;

         Hiệu trưởng trường THPT TâyNam thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 củatrường như sau:

          1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 08 lớp / 280 học sinh

          2. Đốitượng tuyển sinh: bảođảm đủ các tiêu chuẩn sau:

- Học sinh đã được công nhận tốtnghiệp THCS .

- Học sinh trong độ tuổi từ 15 đến17 (thuộc các năm sinh: 2004, 2005, 2006). Đối với học sinh là người dân tộcthiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họcsinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổiquy định.

          3. Phương thức tuyểnsinh: thi tuyển

          4. Lịch thi tuyển:

    Ngày

  Giờ

                          Nội dung

Thời gian

01/6/2021

  9h00

Sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh

02/6/2021

  7h00

  8h00

Khai mạc hội đồng thi;

Tổ chức thi môn Ngữ văn

120 phút

14h00

Tổ chức thi môn Tiếng Anh

  60 phút

03/6/2021

  8h00

Tổ chức thi môn Toán

120 phút


          Thông báo kết quả điểm thi tuyển: Dựkiến ngày 21/6/2021

          5. Hồsơ dự tuyển:

          5.1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 (cấp miễn phí), Các trường THCS đăng ký số lượng đơn theosố điện thoại 0906.827.227 gặp cô Huyền Tổ phó VP (gọi hoặc gửi tin nhắn) trướcngày 08/5/2021. Cử người đến văn phòng trường THPTTây Nam nhận đơn từ 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021 khiđi phải có giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị cử đi (thí sinh có thể in đơnxin dự tuyển kèm Thông báo này).

          Đốivới người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước thì phải cógiấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn đang trực tiếp quản lý, không trongthời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân vào đơn xin dựtuyển.

5.2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không phải là giấy khai sinh photo công chứng);

5.3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong nămdự tuyển do các cơ sở giáo dục cấp;

5.4. Bản chính học bạ THCS;

5.5. Giấy xác nhận thuộc diện hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyềncấp (nếu có);

5.6. 02 ảnh cỡ 3x4;

5.7. Bản photo của hộ khẩu gia đình (không cần công chứng). Nếu hộ khẩu và khai sinh khôngkhớp nhau thì phải điều chỉnh hộ khẩu trước khi nộp hồ sơ).

          6. Điểm ưu tiên khi cógiấy xác nhận thuộc diện hưởng chế độ ưu tiên

          a) Cộng2,0 điểm: áp dụng chonhững HS thuộc một trong các trường hợp sau:

          -Con liệt sĩ;

          -Con thương binh mất sức lao động từ 80% trở lên;

          -Con bệnh binh mất sức lao động từ 80% trở lên;

          -Con của người được cấp giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh”bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

          b) Cộng 1,5 điểm: áp dụng cho những HS thuộc một trong các trường hợp sau:

          -Con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động;

          -Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

          -Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

          -Con của người được cấp giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh”bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

          c) Cộng 1,0 điểm: áp dụng cho những HS thuộc một trong các trường hợp sau:

          -Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

          -Người dân tộc thiểu số.

       Lưu ý: Tổng điểm ưu tiên không quá 3,0 điểm.

          7. Thời gian nộp hồ sơdự tuyển: từ 8 giờ ngày 17/5/2021 đến 11 giờ ngày 22/5/2021 tại Trường THPTTây Nam theo giờ hành chính. Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ được bỏ trong bao hồ sơ ghi đầyđủ thông tin bênngoài và bao hồ sơ không bị nhàu hoặc rách Từ 23/5/2021, trường không nhận hồ sơnộp trể.

Nơi nhận :

  - Phòng KTQLCLGDSở GDĐT;

  - UBND TX. Bến Cát;

  - PGDĐT TX. Bến Cát;

  - UBND xã Phú An;

  - UBND xã An Tây;

  - UBND xã An Điền;

  - Như trên;

  - Website trường;

  - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Mẫu đơn tuyển sinh tải bên dưới đây:Người đọc
423
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
FILE_20210402_074518_Mau don tuyen sinh L10 2021-2022.doc