LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 - Từ ngày 29/03/2021 đến 03/04/2021

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ ngày 29/03/2021 đến 03/04/2021

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

29/03

+ Chào cờ

+ Họp BGH

+ Họp Giao ban GVCN

+ Đối thoại với học sinh lớp 12

+ Họp chi bộ

+ 7g - Sân trường

+ 8 giờ 00 - P. Cô Châu

+ 9g00 - Phòng GV

+ 10g30 - Nhà đa năng

+ 14g - Phòng GV

+ BGH, GVCN, ĐTN

+ BGH

+ BGH, GVCN, GT, ĐTN

+ BGH, GVCN 12

+ Đảng viên

BGH

BA

30/03

+ Họp giao ban tổ trưởng

+ Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn nộp SGD

+ 8g30-Phòng CĐ

+ 14g00-Phòng CĐ

+ BGH, Tổ trưởng

+ 22 thành viên HĐ

BGH

31/03

+ Dự khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

+ 14g-Nhà hát TH BTV

+ Nga

SANG

NGA

NĂM

01/04

+ Họp Hội đồng SP

+ Họp giáo viên khối 12

+ 13g30 - Nhà đa năng

+ Sau họp HĐSP

+ Toàn trường

+ BGH, GV khối 12

BGH

SÁU

02/04

NGA
CHÂU

BÀY

03/04

+ Học bù TKB ngày thứ ba 23/3

+ 13g30-Phòng học

+ Toàn trường

CHÂU

CN

04/04

+ Dự Bế mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

+ 18g30-Nhà hát TH BTV

+ Sang

Ghi chú: - Tuần này GV đo nhiệt độ HS tiếp tụctheo phân công

                 - Đoàn kiểm tra công tác giảng dạy của SGDsẽ kiểm tra các ngày thứ ba, năm, sáu. GV nào chưa nộp hồ sơ, kế hoạch ôn tậplớp 12 của cá nhân và SGD thì nộp đủ trong ngày thứ hai.

HIỆU TRƯỞNG


Người đọc
69
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ