Lịch thi lại NH 2018 - 2019

SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNGTHPT TÂY NAM


LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2018- 2019

Ngày

Môn thi

Khối thi

Thời gian bắt đầu thi

18/6/2019 thứ 3

Ngữ Văn

10 +11

7g00

18/6/2019 thứ 3

Tiếng Anh

10+ 11

9g00

18/6/2019 thứ 3

Hóa học

10+ 11

9g00

19/6/2019 thứ 4

Toán học

10+ 11

7g00

Học sinhthi lại lưu ý:

- Nội dung đề thi lại năm học 2018- 2019, là kiến thức bài học trongchương trình học kỳ II.

- Do số lượng học sinh thi lại của mỗi môn không đủ 10 học sinh. Nên họcsinh tự ôn tập tại nhà theo nội dung kiến thức trong học kỳ II. Nhà trườngkhông tổ chức ôn tập tại trường.

Bến Cát, ngày 03 tháng 6 năm 2019

KT. HIỆUTRƯỞNG

PHÓ HIỆUTRƯỞNG

Phạm ThịNga


Người đọc
67
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ