Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT NH 2019 - 2020 tại trường THPT Tây Nam

Vào ngày 29-30/5/2019, các em học sinh lớp 9 sẽ thi vào lớp 10 THPT Tây Nam  NH 2019 - 2020.

Lịch thi như sau:

Sáng ngày 29/5:  7h, Khai mạc hội đồng thi, 8h thi môn Ngữ văn (thời gian 120 phút).

Chiều ngày 29/5: 14h Thi môn Tiếng Anh (thời gian 60 phút).

Sáng ngày 30/5: 8h Thi môn Toán (thời gian 120 phút)

Một số thông tin về xét điểm ưu tiên như sau:

1. Môn thi, thời gian làm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm xét
tuyên quy định như sau:

a. Môn thi và thời gian làm bài thi

Thí sinh dự thi tuyển vào các trường THPT công lập (kể cả Trường THPT chuyên Hùng Vương, trường chất lượng cao) phải thi viết 03 môn:

- Môn Toán: Thời gian làm bài 120 phút;

- Môn Ngữ văn: Thời gian làm bài 120 phút;

- Môn tiếng Anh: Thời gian làm bài 60 phút.

b. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần. của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25; môn tiếng Anh điểm lẻ đến 0,1;

- Các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh tính theo hệ số 1.

Điểm cộng ưu tiên và điểm khuyến khích

Điểm ưu tiên

a) Cộng 2,0 điểm

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

- Con của người được cấp giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

b) Cộng 1,5 điểm

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động:

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mắt sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp Giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

c) Cộng 1,0 điểm

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số.

Điểm khuyến khích

Học sinh được cấp chứng nhận Nghề phổ thông trong Kỳ thi tốt nghiệp Nghề do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức:

- Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm;

- Loại khá: Cộng 1,0 điểm;

- Loại trung bình: Cộng 0,5 điểm.

Tiếp tục cộng điểm tốt nghiệp Nghề phổ thông cho thí sinh dự thi Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 nhưng thí sinh sẽ không được cộng điểm cho Kỳ thi tuyển sinh năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo.

Lưu ý: Tổng điển cộng ưu tiên, khuyến khích không quá 5,0 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 bài thi (không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm cộng thêm cho những học sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

Nội dung thi tuyển trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yêu ở chương trình lớp 9.

Người đọc
616
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ