Đánh giá viên chức, Đánh giá chuẩn nghề nghiệp và xếp thi đua cuối NH 2018 - 2019

Kính gửi Quí thầy cô Hướng dẫn Qui trình đánh giá cuối năm học và một số biểu mẫu đánh giá viên chức, Đánh giá chuẩn nghề nghiệp và xếp thi đua cuối năm - NH 2018 - 2019

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC

          I. Đánh giá viên chức

          B1:Viên chức tự đánh giá theo Mẫu số 3,yêu cầu: tự đánh giá phải cụ thể, chi tiết, không làm qua loa; tự đánh giá phảiđánh máy và in 2 mặt.

          B2:Viết lý lịch bổ sung  (đánh máy theo mẫu)

          B3:Tổ trưởng họp tổ để đánh giá từng cá nhân (có biên bản và bản tổng hợp theo mẫu)

          II. Đánh giá chuẩn giáoviên

          B1:Giáo viên tự đánh giá theo Biểu mẫu 1,nhà trường sẽ photo cho mỗi GV biểu mẫu này để làm.

          B2:Lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ theo Biểumẫu 2, mỗi GV sẽ cho ý kiến các GV còn lại trong tổ, nhà trường sẽ photocho mỗi GV 1 phiếu để làm.

          B3:Tổ trưởng tổng hợp kết quả đánh giá theo Biểumẫu 3, trường sẽ in cho mỗi tổ trưởng 1 bản.

          III. Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó HT

          B1: HT, PHT tự đánhgiá theo Biểu mẫu 1 của HT, PHT (mẫugửi mail)

          B2:Lấy ý kiến của GV, NV theo Biểu mẫu 2,trường sẽ phát phiếu theo đơn vị tổ và các tổ trưởng họp tổ mình để xin ý kiếnvào phiếu.

          B3:Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của GV, NV (Ban thanh tra nhân dân và TTVP sẽ thựchiện).

          IV. Xét thi đua cuối năm

          B1:GV, NV tự nhận xét, đánh giá và xếp thi đua (Mẫu)

          B2:Các tổ họp xét thi đua từng cá nhân (Biên bản theo mẫu)

Ghi chú: tất cả các biểu mẫu sẽ gửiqua mail cá nhân, bản tự nhận xét, đánh giá viên chức và lý lịch bổ sung yêu cầuđánh máy, còn bản tự đánh giá chuẩn GV có thể viết tay (riêng chuẩn HT, PHT phảiđánh máy). Các biểu mẫu tổ trưởng làm (Biên bản, tổng hợp) có thể đánh máy hoặcviết tay

QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Đối với cá nhân

* Hoàn thành các mẫu sau trước ngày 12/5:

-        Bản tự nhận xét, đánh giá viên chức (Mẫu số 3)

-        Lý lịch bổ sung

-        Tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp (Biểu mẫu 1)

-        Tự nhận xét và xếp thi đua (theo mẫu gửi mail)

* Trong 2 ngảy 13/5 và 14/5: các tổ trưởng sẽ tiến hành họp tổ (thờigian do tổ trưởng chủ động chọn). Nội dung họp theo thứ tự sau:

     1. Họp đánh giá viên chức cuối năm(có biên bản và bản tổng hợp gửi mail)

     2. Họp đánh giá chuẩn nghề nghiệp từng GV trong tổ:

          + Từng GV tự đánh giá

          + MỗiGV cho ý kiến nhận xét các đồng nghiệp còn lại trong tổ theo biểu mẫu 2 do trường phát.

          + Tổ trưởng tổng hợp kết quả đánh giátheo Biểu mẫu 3, trường sẽ in cho mỗitổ trưởng 1 bản

          + Tổ trưởng đọc bản tự đánh giá chuẩncủa HT, PHT (sẽ in cho tổ trưởng)

          +Mỗi GV, NV cho ý kiến nhận xét Hiệu trưởng, Phó HT theo biểu mẫu 2 do trườngphát.

     3. Xếp thi đua cuối năm:

          + Mỗi cá nhân trong tổ đọc tự nhận xétvà tự xét thi đua (theo mẫu)

          + Tổ thảo luận, thống nhất danh hiệuthi đua và hình thức khen thưởng cho từng cá nhân. Lưu ý phải xét 1 cách nghiêmtúc, khách quan, không được xê xoa, cả nể, có so sánh về trách nhiệm và hiệu quảcông việc giữa các thành viên trong tổ bằng những số liệu cụ thể để đảm bảo sựcông bằng, chính xác.

          + Hoàn chỉnh biên bản theo mẫu.

QUY ĐỊNH THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

     Trongbuổi sáng thứ sáu ngày 17/05/2019, các tổ trưởng nộp hồ sơ cho thầy Dũng (TTVP)các loại hồ sơ sau:

     I. Hồsơ đánh giá viên chức:

          1. Bản tự nhận xét và đánh giá viên chứccủa từng cá nhân trong tổ

          2. Lý lịch bổ sung của từng cá nhân

          3. Biên bản họp xét đánh giá VC

          4. Bảng tổng hợp xếp loại VC

     II.Hồ sơ chuẩn nghề nghiệp

          1.Bản tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp của GV (Biểu mẫu 1)

          2. Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trongtổ (Biểu mẫu 2)

          3. Bản tổng hợp kết quả đánh giá chuẩncủa tổ trưởng (Biểu mẫu 3)

          4. Phiếu lấy ý kiến của GV, NV về chuẩncủa HT, PHT

     III.Hồ sơ thi đua

          1. Tự nhận xét và xếp loại thi đua củatừng cá nhân

          2. Biên bản họp xét thi đa của tổ

Lưu ý: Do thời gian phải nộp hồ sơ đánh giáviên chức và chuẩn nghề nghiệp về sở GD trước 25/5 nên tất cả GV, NV và các tổtrưởng thực hiện đúng theo thời gian quy định như trên. Đánh giá chuẩn nghềnghiệp từ năm học này theo thông tư mới (thông tư số 20) nên các biểu mẫu khônggiống như các năm trước và cách đánh giá cũng khác. Trường gửi kèm thông tư 20và hướng dẫn minh chứng cho từng tiêu chí để GV nghiên cứu thực hiện cho đúng.Chiều ngày thứ hai 06/5/2019 lúc 13 giờ 30 mời các Tổ trưởng và tổ phó họp vớiBGH tại phòng công đoàn để được hướng dẫn chi tiết và về tổ hướng dẫn GV thựchiện cho đúng. Buổi họp này có tổ trưởng, tổ phó bận dạy phụ đạo thì cho các emlàm BT 2 tiết đầu để họp cho đầy đủ.

Một số biểu mẫu và link tải xuống:

1. Thông tư 20 - Qui định chuẩn GV cơ sở THPT. Tải theo link bên dưới (Quí thầy cô copy đường link bên dưới và dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt web):

https://drive.google.com/open?id=0ByZWjNa35BwCUk9KTFRKNldQQjNEdEJlQldRM1lBU0ZLZ0w0

2. Biểu mẫu đánh giá chuẩn GV:

https://drive.google.com/open?id=0ByZWjNa35BwCTTQyRmRTcmNIZkhENHRVM2FyaTlBeGxXNHV3

3. Biểu mẫu xét thi đua:

https://drive.google.com/open?id=0ByZWjNa35BwCX1EtZ0pwRXF1aGJuNzZINUtFd0tSZE5QeEQ0

4. Chuẩn HT, HP:

https://drive.google.com/open?id=0ByZWjNa35BwCcmlPVXlFNXp6dDlWcDVmRGJtaXFyc2tiaU1v

5. Hướng dẫn thực hiện TT 6/20/2018/TT-BGDDT ngày 22/8/2018 ban hành qui định chuẩnGV cơ sở THPT :

https://drive.google.com/open?id=0ByZWjNa35BwCSmU0ckxyVnltM1V2SVRyS1h1RmlpWDRsN09Z

6. Đánh giá viên chức:

https://drive.google.com/open?id=0ByZWjNa35BwCTmdLLTB4a0RWUl91b1VDdE0tamJMcXpMRnBv


Người đọc
302
Nguồn
 
Chia sẻ