LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 29/04/2019 đến 04/05/2019)

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Từ ngày 29/04/2019 đến 04/05/2019

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

29/04

NGHỈ LỄ

NGA

BA

30/04

CHÂU

01/05

SANG

NĂM

02/05

+ Khối 11 thi: Văn, Lý

+ Khối 10 thi: Văn, Lý

+ Nhập tất cả cột điểm HKII vào máy (đến 04/05)

+ Nhập hạnh kiểm HKII, CN vào máy (đến 04/05)

+ 7g – Phòng học

+ 12g50 – Phòng học

+ GV được phân công

+ GV được phân công

+ GVBM 10, 11

+ GVCN 10, 11

BGH

SÁU

03/05

+ Khối 11 thi: Toán, Hoá

+ Khối 10 thi: Toán, Hoá

+ 7g – Phòng học

+ 12g50 – Phòng học

GV được phân công

BGH

BÀY

04/05

+ Khối 11 thi: Sinh, Anh

+ Khối 10 thi: Sinh, Anh

+ 7g – Phòng học

+ 12g50 – Phòng học

GV được phân công

BGH

Ghi chú: - Tuần này khi lớp 10, 11 thi, lớp 12 học bìnhthường

                 - Thứ hai, ngày 06/05 : Hoàn thànhchấm thi lớp 10, 11 và nhập điểm vào máy.          

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Người đọc
36
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ