59-23-04-Chỉ đạo của Hiệu trưởng về ôn tập thi THPTQG
Qua 1 tuần nhà trường tổ chức ôn thi THPT Quốcgia và phụ đạo cho học sinh lớp 12, nề nếp học tập của học sinh đặc biệt là cácbuổi phụ đạo chưa được tốt. Qua theo dõi, khảo sát Ban giám hiệu nhận thấy:

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM


Số:        /THPTTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Bến Cát, ngày       tháng     năm 2019

CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

Về việc ôn thiTHPT Quốc gia và phụ đạo cho học sinh lớp 12

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Qua 1 tuần nhà trường tổ chức ôn thiTHPT Quốc gia và phụ đạo cho học sinh lớp 12, nề nếp học tập của học sinh đặcbiệt là các buổi phụ đạo chưa được tốt. Qua theo dõi, khảo sát Ban giám hiệunhận thấy:

1. Học sinh học phụ đạo ngồi không đúnglớp, vắng nhiều;

2. Vào lớp học một số em không có ý thứchọc tập như không chú ý nghe giảng, ngủ gật, …;

3. Trong lớp các em mặc áo khoát gây mấtthẩm mỹ ảnh hưởng đến không khí học tập nghiêm túc;

Ban giám hiệu cũng đã phân tích và tìmra nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân chính như sau:

- Một số ít học sinh không nghiêm túctrong học tập;

- Việc quản lý lớp của GV bộ môn chưachặt chẽ, thiếu sự nhất quán;

- Một số GVBM có những tác động chưa phùhợp đối với các học sinh học phụ đạo gây sự nhận thức lệch lạc của học sinhtrong việc học phụ đạo;

Để việc ôn tập và phụ đạo đi đúng hướngtheo kế hoạch đã thống nhất toàn trường và PHHS, đồng thời đảm bảo việc dạy vàhọc phải nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm. Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo đếntoàn thể GVBM, GVCN lớp 12 như sau:

1. Việc ôn tập đại trà đảm bảo tất cảhọc sinh đều được ôn tập và học tập nghiêm túc, các GVBM phải thực hiện theođúng chương trình kế hoạch ôn tập của từng cá nhân, trong dạy học phải quản lýlớp chặt chẽ, trong quá trình dạy nên có những tác động tâm lý tích cực, giúphọc sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có sự phối hợp, trao đổi với GVCN vềnhững trường hợp đặc biệt để GVCN nắm bắt kịp thời.

2. Những lớp phụ đạo nhà trường đã phânlớp và GV dạy thì vẫn không thay đổi. GV dạy điểm danh học sinh vào đầu mỗibuổi dạy,  những học sinh ngồi không đúnglớp, thái độ học tập không đúng, không tuân thủ đúng theo chỉ dẫn GV thì GVBM ghisổ đầu bài và mời ngay học sinh ra ngoài và giao học sinh đó cho BGH trực để xửlý.

3. Nội dung học phụ đạo như đã thốngnhất, các GV chọn những nội dung dạy sao cho học sinh có khả năng làm đượcnhững câu hỏi mà độ khó không cao nhằm cải thiện điểm của các em trong khi làmbài thi, không phải dạy bài bản như các buổi học đại trà (đương nhiên phải cókế hoạch, nội dung dạy thể hiện qua giáo án, tài liệu giảng dạy).

4. Đến ngày 02/5/2019, GVCN phải báo cáobằng văn bản (qua mail Hiệu trưởng) về tình hình ôn tập, phụ đạo của lớp mình,những trường hợp học sinh không học phụ đạo nhiều ngày, thường xuyên khôngnghiêm túc không học tập, … để BGH làm việc với PHHS, nếu cần thiết sẽ buộc cácem không được tham gia các lớp phụ đạo.

5. Hiện có một số học sinh muốn tham giahọc phụ đạo, GVCN cũng đưa danh sách lên (gửi trong báo cáo qua mail ngày 02/5/2019)để BGH xem xét tạo điều kiện cho các em học tập.

6. BGH rất trân trọng những GVBM dạy tăngcường cho học sinh lớp mình. (không thu tiền, học sinh vẫn tham gia lớp học phụđạo), đề nghị GVBM lập danh sách và đăng ký lịch dạy cho BGH (gửi trong báo cáoqua mail ngày 02/5/2019) để có sự quản lý thống nhất.

Kết quả thi THPT Quốc gia thể hiện tráchnhiệm chung của người dạy kể cả dạy chính khoá, dạy ôn thi buổi sáng, dạy phụđạo chiều. BGH sẽ căn cứ kết quả để có sự phân công hợp lý cho năm học sau, đồngthời xem xét về danh hiệu thi đua ở năm học sau liền kề.

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị các GVCNthông báo đến học sinh lớp mình những chỉ đạo của Hiệu trưởng. GVBM, GVCN lớp12 thực hiện đúng và nhất quán theo sự chỉ đạo, thể hiện trách nhiệm cao nhất nhằmđạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT QG năm 2019./.

Nơi nhận:

 - Mail GV trường;

 - Niêm yết;

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Người đọc
113
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ