Kế hoạch tháng 5 và 6/2019
BGH gửi dự thảo lịch công tác tháng 5 và 6 để GV xem thực hiện, nếu có nội dung mới sẽ được cập nhật và gửi qua mail GV và thể hiện trong lịch công tác tuần.

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-THPTTN

Bến Cát, ngày      tháng     năm 2019

KẾ HOẠCH THÁNG 05/2019

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Chuyên môn:Tiếp tục ôn tập thi HKII cho học sinh lớp 12; tổ chức thi học kỳ II cho HS lớp10, 11; hoàn thành hồ sơ cuối năm học toàn trường; xét thi lại, lên lớp, lưuban; tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12; nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10;đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp, xét thi đua cuối năm học; họp phụ huynhhọc sinh cuối năm học; tổng kết năm học; phân công trực hè..

2. Công đoàn: Phốihợp chính quyền nhà trường xét thi đua, đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệpcuối năm học; tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019.

3. Đoàntrường: Tổng kết công tác Đoàn năm học 2018 – 2019; triển khai kế hoạch hoạtđộng hè 2019.

4. Cơ sở vậtchất, vê sinh, môi trường: chuẩn bị tốt CSVC phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vàolớp 10 năm học 2019 – 2020

5. Tài chính: Côngkhai tài chính đến tháng 5/2019.

II. Lịch công tác:

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Ghi chú

Tuần 35

29/04à04/05

- Tổ chức thi HKII cho lớp 10 và 11

- Tiếp tục ôn tập cho khối 12 theo kế hoạch

- Phân công trực hè 2019

- Nhập máy các cột điểm HKII lớp 10, 11

- Nhập hạnh kiểm HKII và CN lớp 10, 11

Toàn trường

GVBM

Cô Châu

GVBM

GVCN

Tuần 36

06/05à11/05

- Họp Hội đồng tuyển sinh 10

- Xét thi lại, lên lớp, lưu ban sáng 09/5)

- Hoàn tất sổ điểm, học bạ lớp 10, 11

- Họp Ban ĐDCMHS (16/5)

- Các tổ họp xét thi đua, đánh giá cuối năm

HĐ tuyển sinh

BGH, GVCN

GVCN,GVBM

HT, TTVP

Tổ trưởng

Tuần 37

13/05à18/05

- Nhận hồ sơ thi TS vào lớp 10 (14 à 17/5)

- Gửi dữ liệu TS 10 về SGD (17/5)

- Lớp 10, 11 TK lớp (TB lưu ban, thi lại)

- Họp PHHS khối 10, 11 cuối năm (19/5)

HĐ tuyển sinh

Dũng

GVCN

GVCN

Tuần 38

20/05à25/05

- Tổ chức thi nghề phổ thông (20/5)

- Tổng kết năm học (21/5)

- Họp HĐ thi đua (22/5)

- Họp HĐSP (24/5)

- Làm thẻ dự thi TS 10 cho thí sinh (25/5)

- Phát thẻ dư thi cho thí sinh TS 10 (26/5)

Tổ Tin học

Toàn trường

HĐ thi đua

Toàn trường

HĐ tuyển sinh

HĐ tuyển sinh

Tuần 39

27/05à01/06

- Họp LĐ HĐ coi thi TS 10 (8g-VMĐ)

- Tổ chức thi TS 10 (28, 29, 30/5)

- Ôn tập thi lại cho HS (từ 03/6 đến 15/6)

LĐHĐ

Theo QĐ SGD

GV được PC

Ghi chú: Học sinh lớp 10 và 11 thi lạivào các ngày 18 và 19/6/2019.

IV. Tổ chứcthực hiện:

- Các TTCM căn cứ kếhoạch của trường để xây dựng kế hoạch tháng cho tổ mình phụ trách.

- Các đồng chí trong BGH chịutrách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi mình phụ trách.

Nơi nhận:

   - Mail GV trường;

   - Niêm yết;

   - Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Người đọc
92
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ